Dětské hřiště v areálu TJ Bystré

V listopadu bylo v areálu TJ Bystré otevřeno dětské hřiště, které bylo zbudováno za pomoci příspěvku obce Trojanovice, vlastních zdrojů TJ a drobných sponzorů.

Na výstavbě se podíleli členové TJ, sousedé a dobrovolníci. Zbudovány byly 3 hrací prvky s certifikací pro veřejná hřiště a pískoviště ( které je momentálně zazimováno). V dalších letech je plán hřiště dále rozvíjet. Areál TJ je volně přístupný a všichni jsou zváni k návštěvě. Zároveň prosíme, aby návštěvníci dodržovali provozní řád a uklízeli po svých zvířecích miláčcích.


Zvláštní díky patří Petru Badačovi a Zbyňku Strnadlovi za poskutnutí mechanizace a Vladimíru Adamcovi za betonáž.